Czyste - Sesja III


Cykl sesji pt. "Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu".
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/548954/2022).

Sesja III: 26-27 czerwca 2023 (poniedziałek-wtorek)

Transmisja zdalna ZOOM - wymagana rejestracja; YouTube - bez rejestracji.


Program:

Poniedziałek 26 czerwca 2023, g. 17.00-18.30

Wykład główny: mgr inż. Robert Knyszewski (Ekspert Techniczny, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej)


Wtorek 27 czerwca 2023, g. 9.30-17.00

Warsztaty dyskusyjne:

Eksperci: mgr inż. Robert Knyszewski, prof. M.P. Dąbrowski, dr inż. Andrzej Strupczewski (NCBJ). prof. W. Gudowski (NCBJ, KTH Sztokholm)


Tematy warsztatów:

9.30 – 10.30 „Energia wiatru i jej wykorzystanie jako czyste źródło energii.”
11.00 -12.00 „Podstawy działania turbin wiatrowych.”
12.30 – 13.30 „Gdzie i jak w praktyce zbudować turbinę wiatrową?”
14.30 – 15.30 „Zmienność wiatru jako utrudnienie zastosowania energii wiatrowej.”
16.00 -17.00 „Energia wiatrowa we współpracy z energią jądrową w obecnym i przyszłym miksie czystych źródeł energii.”

W trakcie warsztatów krótkie pokazy modeli interaktywnych dotyczących wykorzystania energii wiatru dla produkcji prądu elektrycznego a także pokazy związane z efektami dźwiękowymi w powietrzu.

Informacja wprowadzająca:

Forum Dyskusyjne będzie skupione na omówieniu rodzajów i przedstawieniu populacji elektrowni wiatrowych na świecie. Omówione będą zasady działania farm wiatrowych, wymagania dotyczące ich wzajemnego rozmieszczenia oraz ich umiejscowienia w przestrzeniach o największej wietrzności. Jednym z elementów dyskusji będą kwestie magazynowania energii wytworzonej w czasie dobrej wietrzności do odzyskania jej w trakcie ciszy wiatrowej. Poza tym zostaną przedyskutowane zagadnienia związane z rozłożeniem produkowanej zmiennie w różnych chwilach czasu i w różnych miejscach energii w sposób równomierny w celu ich wykorzystania dla tzw. podstawy systemu elektroenergetycznego. Na końcu zostanie omówiona możliwa współpraca źródeł wiatrowych ze zmieniającymi swoją produkcję energii źródłami jądrowymi.