Czyste - Sesja II


Cykl sesji pt. "Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu".
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/548954/2022).

Sesja I: 29-30 maja 2023 (poniedziałek-wtorek)

Transmisja zdalna ZOOM - wymagana rejestracja; YouTube - bez rejestracji.


Program:

Poniedziałek 29 maja 2023, g. 18.00-19.30

Wykład główny:
„Energia słoneczna jako naturalny element krajobrazu Ziemi?”


prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
(Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska)

Wtorek 30 maja 2023, g. 9.30-17.00

Warsztaty dyskusyjne:

Eksperci: prof. D. Chwieduk, prof. Z.K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski, dr hab. T. Denkiewicz US), prof. Z. Zapałowicz (ZUT)


Tematy warsztatów:

9.30 – 10.30 „Energia słoneczna dla ludzkości od zarania dziejów do dzisiaj.”
11.00 -12.00 „Panele i farmy fotowoltaiczne – jak to działa?”
12.30 – 13.30 „Rola energii słonecznej w obecnym i przyszłym miksie czystych źródeł energii.”
14.00 – 15.00 „Zalety i wady stosowania energii słonecznej w praktyce.”
16.00 -17.00 „Skąd bierze się energia Słońca?”

W trakcie warsztatów krótkie pokazy modeli interaktywnych dotyczących wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania i produkcji prądu.


Informacja wprowadzająca:

Forum Dyskusyjne rozpocznie się od omówienia podstawowych wiadomości na temat energii słonecznej oraz metod jej wykorzystania od zarania dziejów aż do dnia dzisiejszego jako znaczącego sektora przemysłu energetycznego. W ramach wykładu głównego i warsztatów zostaną omówione podstawy efektów fizycznych odpowiedzialnych za generację prądu elektrycznego w ogniwach fotowoltaicznych jak również w elektrowniach słonecznych (np. CSP - concentrated solar power plant; siłownie wykorzystujące skoncentrowaną energię słoneczną). Omówione będzie skąd bierze się energia słoneczna w nawiązaniu do procesów jądrowych we wnętrzu Słońca. Rozważane też będą perspektywy stosowania energii słonecznej w całkowitym miksie energetycznym czystych źródeł energii. Wykładowcą wiodącym będzie prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej - wybitna polska specjalistka w dziedzinie wykorzystania energii słonecznej o była prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.