Forum dyskusyjne Fundacji Eureka - SPiN-aj Naukę


Nasze drugie forum to "SPiN-aj naukę". Forum dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/490992/2020).

To Forum było realizowane jako część wspólnego przedsięwzięcia instytucji skupionych wokół ogólnopolskiego stowarzyszenia instytucji zajmujących się interaktywną nauką Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka - SPiN.