Czyste - sesja IV


Cykl sesji pt. "Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu".
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/548954/2022).

Sesja III: 28-29 września 2023 (czwartek-piątek)

Transmisja zdalna ZOOM - wymagana rejestracja; YouTube - bez rejestracji.


Program:

Czwartek 28 września 2023, g. 12.30-14.00

Wykład główny: prof. dr hab. inż. Andrzej Stachel
(Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.)


Piątek 29 września 2023, g. 9.00-16.00

Warsztaty dyskusyjne:

Eksperci: prof. A. Stachel, prof. M.P. Dąbrowski, dr inż. Władysław Zabłocki (Geotermia Stargard), prof. Z. Zapałowicz (ZUT, Szczecin), prof. K. Czerski


Tematy warsztatów:

9.00 - 10.00 „Energia geotermiczna – czym jest i jak ją zagospodarować?”
10.30 - 11.30 „Podstawy działania instalacji geotermicznych.”
12.00 - 13.00 „Źródła energii geotermicznej na świecie i w Polsce. Geotermia w województwie Zachodniopomorskim.”
13.30 - 14.30 „Pochodzenie energii geotermicznej i zagrożenia związane z jej eksploatacją.”
15.00 - 16.00 „Geotermia jako źródło odnawialne w miksie energetycznym.”

W trakcie warsztatów krótkie pokazy modeli interaktywnych dotyczących zjawisk konwekcji naturalnej w przyrodzie i innych eksperymentów związanych z generacją ciepła.

Informacja wprowadzająca:

W ramach forum omówione będą przede wszystkim podstawy fizyczne energii geotermicznej, jej pochodzenie oraz występowanie na terenie Polski i na świecie. Przedstawione zostaną korzyści ekonomiczne z zastosowania tego naturalnego źródła energii oraz jej wykorzystanie w praktyce. Przeanalizowane zostaną możliwości zrównoważonego włączenia większych możliwych zasobów energii geotermicznej do miksu energetycznego. Wykładowcą wiodącym będzie prof. dr hab. inż. Andrzej Stachel z Akademii im. Jana z Paradyża w Gorzowie Wlk., emerytowany profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Do dyskusji włączy się lokalny przedstawiciel branży geotermalnej – dr inż. Władysław Zabłocki – dyrektor Zakładu Geotermia Stargard należącego do firmy G-TERM ENERGY sp. z o.o. oraz specjalista energetyki i techniki cieplnej dr hab., prof. ZUT Zbigniew Zapałowicz.