Forum dyskusyjne Fundacji Eureka - Czyste Źródła Energii


Nasze czwarte Forum ma tytuł "Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu" i składa się z 4 sesji tematycznych. Forum dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/548954/2022).

Temat Sesji I (15-16.12.2022) tego Forum to: "Czym jest energia i jak jej użyteczne zasoby gwarantują nam coraz wygodniejsze życie?".

Transmisje zdalne na YouTube