Czyste - sesja V


Cykl sesji pt. "Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu".
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/548954/2022).

Sesja V: 9-10 listopada 2023 (czwartek-piątek)

Transmisja zdalna ZOOM - wymagana rejestracja; YouTube - bez rejestracji.


Program:

Czwartek 9 listopada 2023

g. 10.30-12.00: Wykład główny - prof. dr hab. Wacław Gudowski
(Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku, Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie)

„Projektowanie i budowa czystych dla środowiska reaktorów jądrowych. Małe reaktory modułowe SMR.”

Forum Dyskusyjne (wykłady, prelekcje i warsztaty z udziałem ekspertów).

g. 13.30-15.00: Wykład towarzyszący - prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski (Fundacja Eureka, NCBJ)


Piątek 10 listopada 2023, g. 9.00-14.30 (wydarzenie wspólne ze "SpinDay2023")

Eksperci: prof. W. Gudowski, prof. K. Czerski (FE, US), prof. M.P. Dąbrowski, mgr inż. Maciej Skrzypek (NCBJ).

9.00 - 10.00 Prelekcja 1: „Użyteczność małych modułowych reaktorów dwupłynowych w przemyśle.” (prof. K. Czerski)
10.30 - 11.30 Warsztat dyskusyjny 1: „Czym różnią się małe reaktory modułowe od reaktorów wielkiej mocy?”
12.00 - 13.00 Warsztat dyskusyjny 2: „Czy i jak małe reaktory modułowe mogą współpracować ze źródłami odnawialnymi?”
13.30 - 14.30 Dyskusja podsumowująca: „Przyszłość małych reaktorów modułowych w Polsce i na świecie.”

W trakcie warsztatów krótkie pokazy modeli interaktywnych dotyczących energii jądrowej i energetyki jądrowej.

Informacja wprowadzająca:

Forum będzie skupione na omówieniu nowoczesnych reaktorów jądrowych typu SMR (małe reaktory modułowe), które są konstruowane w sposób zapewniający minimalny wpływ na środowisko naturalne oraz zapewniający wysokie i oparte na prawach natury (np. konwekcja naturalna) własności bezpieczeństwa. Jedną z części dyskusji będzie analiza możliwości spalania obecnie składowanego w niewielkich ilościach wypalonego paliwa jądrowego dzięki czemu energetyka jądrowa może stać się w pełni (oprócz braku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery) zrównoważoną. Wykładowcą wiodącym będzie prof. NCBJ i KTH Wacław Gudowski - specjalista energetyki jądrowej i znakomity popularyzator tej dziedziny nauki i techniki. Wykład towarzyszący wygłosi prof. Mariusz Dąbrowski na temat modułowych reaktorów wysokotemperaturowych, które oprócz wytwarzania prądu elektrycznego mogą być znakomitym źródłem ciepła procesowego dla przemysłu chemicznego. Prelekcję wygłosi prof. Konrad Czerski na temat modułowych reaktorów dwupłynowych, których jest współtwórcą (międzynarodowy patent DFR WO2013041085-A2).