Czyste - Sesja I


Cykl sesji pt. "Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu".
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/548954/2022).

Sesja I: 15-16 grudnia 2022 (czwartek-piątek)

Transmisja zdalna ZOOM - wymagana rejestracja; YouTube - bez rejestracji.


Program:

Czwartek 15 grudnia 2022, g. 17.00-18.30

Wykład główny:
„Czym jest energia i jak jej użyteczne zasoby gwarantują nam coraz wygodniejsze życie?”


prof. dr hab. Henryk Anglart
(Królewski Instytut Technologiczny, Sztokholm)

Piątek 16 grudnia 2022, g. 9.00-16.00

Warsztaty dyskusyjne:

Eksperci: prof. H. Anglart, prof. K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski, dr hab. T. Denkiewicz


Tematy warsztatów:

9.00–10.00 „Jak ruch wiąże się z pojęciami pracy i energii?"
10.30-11.30 "Energie mechaniczna, elektromagnetyczna, chemiczna i biologiczna w praktyce”
12.00–13.00 „Energia cieplna, cykle termodynamiczne i sprawność urządzeń technicznych
a pojęcia egzergii i anergii”

13.30–14.30 „Podstawy fizyczne pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej”
15.00–16.00 „Zasoby energii a jakość życia człowieka”

W trakcie warsztatów krótkie pokazy pokazy interaktywne dotyczące pozyskiwania prądu z czystych źródeł energii.

Informacja wprowadzająca:

Forum Dyskusyjne będzie w pierwszej części skupione na omówieniu fizycznych podstaw pojęcia energii, jej własności oraz form w sensie fizycznym oraz technicznym. W szczególności omówione będą pojęcia energii użytecznej (egzergii) w przeciwieństwie do rozpraszanej (anergii) co ma kluczowe zastosowanie przy konstrukcji silników cieplnych. Następnie omówione zostaną zależności pomiędzy ilością produkowanej energii a stopniem rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. W szczególności odbędą się dyskusje warsztatowe na temat zależności pomiędzy długością życia ludzkiego a dostępnymi dla niego zasobami energii użytecznej. Wykładowcą wiodącym będzie prof. dr hab. Henryk Anglart z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie - fizyk i specjalista energetyki.