Ochrona klimatu - sesja IV


Cykl sesji pt. "Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona klimatu"
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (dawniej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) (SONP/SN/463810/2020).

Sesja IV: 8-9 listopada 2021 (poniedziałek-wtorek)
Wykład główny i warsztaty nt. "Nowe generacje reaktorów jądrowych w kontekście ekonomii i bezpieczeństwa"

Wykładowca wiodący

prof. Zbigniew Konrad Czerski
(Fundacja Eureka, Uniwersytet Szczeciński; Institut fuer Festkoerper Physik, Berlin)