Źródła - sesja III


Cykl sesji pt. "Źródła energii przyszłości dla ochrony klimatu".
Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki (SONP/SN/513556/2021).

Sesja III: 19-20 września 2022 (poniedziałek-wtorek)

Transmisja zdalna ZOOM - wymagana rejestracja; YouTube - bez rejestracji.


Program:

Poniedziałek 19 września 2022, g. 17.00-18.30

Wykład główny:
„Źródła czystej energii przyszłości dla mieszkańców Ziemi”


prof. dr hab. Henryk Anglart
(Królewski Instytut Technologiczny, Sztokholm)

Wtorek 20 września 2022, g. 9.00-16.00

Warsztaty dyskusyjne:

Eksperci: prof. H. Anglart, prof. K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski, dr hab. T. Denkiewicz


Tematy warsztatów:

9.00 – 10.00 „Jakie źródła czystej energii będą wykorzystywane w przyszłości?”
10.30 -11.30 „Jak należy dywersyfikować źródła energii by zapewnić stabilność sieci energetycznej?”
12.00 – 13.00 „Rola wodoru w systemach energetycznych przyszłości”
13.30 – 14.30 „Perspektywy współdziałania źródeł odnawialnych z energetyką jądrową”
15.00 -16.00 „Główne wyzwania rozwoju i transformacji energetyki światowej do roku 2050”

W trakcie warsztatów krótkie pokazy pokazy interaktywne dotyczące pozyskiwania prądu z czystych źródeł energii.

Informacja wprowadzająca:

Forum Dyskusyjne będzie skupione na dyskusji przyszłości źródeł energii, które nie prowadzą do emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń atmosfery. Omówione będą sposoby dywersyfikacji źródeł energii w taki sposób aby nie prowadziły do destabilizacji sieci energetycznej i jednocześnie spełniały wymóg bezemisyjności. Uwaga będzie zwrócona na zalety współdziałania źródeł odnawialnych (energia wiatru, wody, słońca) ze stabilnymi dla sieci energetycznej działającymi w podstawie źródłami jądrowymi w zastępstwie do obecnie stosowanych źródeł gazowych. Wspomniane będą też inne bardziej perspektywiczne źródła energii w tym zastosowanie energii wodoru jako podstawowego paliwa w przemyśle i energetyce. Wykładowcą wiodącym będzie prof. Henryk Anglart - wykładowca Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie, Szwecja i autor książki pt. „Introduction to Sustainable Energy Transformation” (Wprowadzenie do Zrównoważonej Transformacji Energetycznej) wydanej przez CRC Press w 2021 roku..