Rada

Rada Fundacji: (rada@fundacja-eureka.edu.pl)

Przewodniczący Rady Fundacji

prof. Krzysztof A. Meissner

Członkowie Rady Fundacji:

prof. Jan Lubiński

prof. Stanisław Musielak

adw. Dariusz Sosnowski

Kawalerowie Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Fundacji Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha"

dr Witold Dullak (wiceprezes fundacji od 07.01.2013 do 30.05.2020)